Fit for 55- Δάση- H ΕΕ έχασε μια ευκαιρία;

Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την αναθεωρημένη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030. Παρά τα συντριπτικά επιστημονικά στοιχεία ότι η καύση δασικής βιομάζας επιταχύνει την κλιματική αλλαγή και καταστρέφει τη βιοποικιλότητα, η Επιτροπή «αγνόησε» τους δικούς της επιστημονικούς συμβούλους και πρότεινε να συνεχίσει να παρέχει κίνητρα για την καταστροφή των δασών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα πολύμηνων πιέσεων από τις σχετικές βιομηχανίες και εσωτερικών αντιπαραθέσεων εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση των οικονομικών κινήτρων για την καύση ξύλου, όπως τα πριονισμένων κορμών, οι ρίζες των δέντρων και τα κούτσουρα, αλλά δεν αντιμετωπίζει το κύριο πρόβλημα – τα οικονομικά κίνητρα για τη συγκομιδή και την καύση δασικής βιομάζας. Προτείνει επίσης απαγορευμένες περιοχές για την εξόρυξη δασικής βιομάζας, αλλά δεδομένου ότι υπάρχει ήδη πρόταση της Επιτροπής για την προστασία τέτοιων περιοχών, αυτό δεν είναι πρόσθετο.

Οι προσπάθειες της Επιτροπής για τον έλεγχο των ζημιών σηματοδοτούν την επίγνωση του προβλήματος, αλλά καμία από τις προτάσεις της δεν θα αποτρέψει την κλιμάκωση της καταστροφής. Οι αυξημένοι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ενθαρρύνουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα να συνεχίσουν την προγραμματισμένη μετάβαση τους στη βιομάζα.

Εικόνα 1. Περίπου το 18% του συνόλου της βιομάζας της ΕΕ παρασκευάζεται με καύση ξύλου από τα “πρωτογενή δάση” (Φωτογραφία: Basil &Tracy Brooks).

Η Επιτροπή επικαιροποίησε επίσης τον κανονισμό για τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία με αυξημένο στόχο την απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα, από 225 εκατομμύρια τόνους (Mt) σε 310 mt. Αυτό είναι ακόμα πολύ κάτω από το 600 Mt που οι επιστήμονες λένε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Η Επιτροπή φάνηκε ότι προτείνε επίσης την σταδιακή ενσωμάτωση του τομέα LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry Regulation), στην αγορά άνθρακα της ΕΕ, μετά το 2030.

Πριν από 15 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δασικές πιστώσεις δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU Emissions Trading System – ETS), λόγω των προβλημάτων στην αγορά (market flooding) και προβλημάτων διακυβέρνησης (governance).

Η επιστήμη δεν έχει αλλάξει. Η δεξαμενή ορυκτών άνθρακα και η ατμοσφαιρική δεξαμενή άνθρακα παραμένουν 2 διαφορετικά πράγματα – εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες αβεβαιότητες στα δεδομένα σχετικά με τις απορροφήσεις άνθρακα στα δάση· και τα δασικά αποθέματα εξακολουθούν να είναι “προσωρινά”.

Η δέσμη μέτρων Fit for 55 θα πάει τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, τους δύο συν νομοθέτες της ΕΕ, που πρέπει να εγκρίνουν το κείμενο με παρόμοιους όρους, διαδικασία που συνήθως διαρκεί έως και δύο χρόνια.

Οι Περιβαλλοντολόγοι κάλεσαν την Πέμπτη (17 Ιουνίου) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφαιρέσει τη δασική βιομάζα από το βασικό νόμο για την κλιματική δράση (green deal), υποστηρίζοντας ότι μια ενημερωμένη πρόταση που διέρρευσε αυτή την εβδομάδα δείχνει “σαφή άρνηση της επιστήμης” και “επικίνδυνο – Greenwashing /πράσινο πλύσιμο”.

Οι Βρυξέλλες προτείνουν την ενίσχυση των “κριτηρίων βιωσιμότητας” που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί εάν μια μορφή δασικής βιομάζας μπορεί να θεωρηθεί ανανεώσιμη ή όχι – σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι η δραστηριότητα αυτή “διεξάγεται με τρόπο που αποσκοπεί τουλάχιστον στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα του εδάφους και τη βιοποικιλότητα.

Άποψη:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ φαίνεται να απέτυχε σε μια κρίσιμη δοκιμασία ηγετικής θέσης, που αφορά τη μείωση των εκπομπών, συνεχίζοντας να προωθεί την καύση δασικής ξυλείας για την ενέργεια, ως σημαντική συνιστώσα της πρότασής της για την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 2 που δημοσιεύθηκε χθες.

Όσον αφορά την κλιματική κρίση, η Ευρώπη έχει εν γνώσει της προσκολληθεί στην καύση δασικής ξυλείας για ενέργεια και σε ένα ελαττωματικό σύστημα λογιστικής άνθρακα που δίνει μια ψευδαίσθηση μείωσης των εκπομπών, αντί να εντείνει και να παραδεχτεί ότι έχει μια πιο ξεκάθαρη και δυναμική δράση για το κλίμα και στηρίζει μια βιομηχανία που βλάπτει τη βιοποικιλότητα και το κλίμα.

Η απόφαση ελήφθη παρά τη συνεχιζόμενη αντίθεση περισσότερων από 100 Ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών ομάδων, περισσότερων από 500 επιστημόνων από όλο τον κόσμο, και 250.000 πολιτών που προτρέπουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκλείσει την καύση δασικής βιομάζας από το να προσμετρηθεί στους στόχους ανανεώσιμης ενέργειας.

Οι τελευταίες μελέτες σχετικά με τη βιομάζα αναφέρουν ότι η υλοτομία και η καύση δασικής ξυλείας για καύσιμα, είτε ως ξύλο μίσχων είτε ως «δασικά κατάλοιπα», αυξάνει τη ρύπανση από άνθρακα σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα και υποβαθμίζει τη λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος και επιδεινώνει την απώλεια βιοποικιλότητας.

Στην πραγματικότητα, η μεγάλη συνιστώσα της καύσης δασών ως πολιτική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αφήνει εκτεθειμένους τους υποστηρικτές μιας αμφίβολης, ψεύτικης ανανεώσιμης ενέργειας. Η καύση δασικής βιομάζας εκπέμπει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα ανά μονάδα ενέργειας από ό,τι τα ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας. Χάνουμε δεκαετίες κάθε φορά που τα δάση είναι κομμένα, πολύτιμος χρόνος που δεν έχουμε.

Η Ευρώπη καταναλώνει τόσο πολύ δασικό ξύλο που δεν μπορεί να το παρέχει από τους δικούς της πόρους που ήδη υφίστανται μια ανησυχητική εξάντληση της δεξαμενής άνθρακα των δασών. Τα δάση της ΕΕ απορροφούν 15% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι πριν από 20 χρόνια, λόγω της συγκομιδής και των καθαρών περικοπών.

Ως εκ τούτου, η Ευρώπη βασίζεται στην αύξηση των εισαγωγών στο πλαίσιο ενός συστήματος στο οποίο υπολογίζουν τον αντίκτυπο της χρήσης αυτών των δασών ως μηδενικών εκπομπών και αφήνουν τη χώρα παραγωγής να αναλάβει την ευθύνη για τις εκπομπές που συμβαίνουν πραγματικά στην Ευρώπη όταν καίγεται το ξύλο για την ενέργεια για τον εφοδιασμό των ευρωπαίων καταναλωτών.

Η προσδοκία ότι οι δασικές χώρες θα αναλάβουν την ευθύνη για τις εκπομπές που δημιουργούνται στην Ευρώπη είναι βαθιά άδικη. Επιπλέον, αυτό το σημαντικό λογιστικό ελάττωμα του άνθρακα στηρίζει μια ανέντιμη αξίωση για μείωση των εκπομπών στην Ευρώπη.

Αυτό το εμπόδιο μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ΕΕ στην COP26 στη Γλασκώβη.

editor: eeslgreece

Source : Fit for 55 package – What does it mean for forests? – Fern

to read:

Fit for 55 | Legislative train schedule | European Parliament (europa.eu)

European Green Deal misses the mark – Greenpeace European Unit

Comments are closed.

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: